Generalforsamling

Handel Grenaa afholder generalforsamling i Dronningens Ferieby mandag den 27. februar kl. 18.00.

Vi starter med spisning kl. 18.00 hvorefter selve generalforsamlingen afholdes.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 23. februar ved at sende en mail til info@handelgrenaa.dk med information om antal deltagere.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent  

2) Godkendelse af bestyrelsens beretning 

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab                      

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af bestyrelsessuppleanter

7) Vedtagelse af kontingenter  

8) Vedtagelse af budget  

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Evt. uddeling af priser og legater 

11) Eventuelt